4 ứng dụng tương tự Earnin để nhận những khoản ứng trước tiền mặt nhỏ (phần 1)

Các ứng dụng tương tự Earnin có thể là một cứu cánh nếu bạn cần một khoản ứng trước tiền mặt nhỏ để giúp bạn chi trả cho đến lần nhận lương tiếp theo. Một số cũng cung cấp các tính năng như cảnh báo thấu chi, thanh toán hóa đơn và các công cụ lập ngân sách. Nhưng bạn cần lưu ý rằng một số ứng dụng này tính phí thành viên hàng tháng.

Những điều bạn nên biết về các ứng dụng tương tự Earnin

Các ứng dụng tương tự Earnin cung cấp các tính năng từ các khoản tạm ứng tiền mặt nhỏ. Chúng cũng cung cấp các công cụ lập ngân sách đến cảnh báo thấu chi và kiểm tra tài khoản.

Nếu bạn đang xem xét các ứng dụng này như một giải pháp thay thế cho khoản vay ngày lĩnh lương, hãy nhớ rằng một số ứng dụng vẫn yêu cầu phí thành viên hàng tháng.

Bạn cũng có thể muốn xem xét một khoản vay thay thế chờ ngày lĩnh lương từ một liên minh tín dụng tại nơi bạn sống. Các khoản vay này có giới hạn về phí mà công đoàn tín dụng sẽ tính bạn để xử lý khoản vay. Thông thường, đó là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với khoản vay ngắn hạn. Bạn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn kỳ lương tiếp theo để trả các khoản vay này.

Trong một số trường hợp, sử dụng thẻ tín dụng có thể là một lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn có thể trả hết đúng hạn và đầy đủ, bạn sẽ không bị tính lãi suất.

Cho vay trực tuyến

4 ứng dụng tương tự Earnin

Ứng dụng Dave

Dave cung cấp các khoản tạm ứng tiền mặt không lãi suất lên đến 100 đô la. Giống như Earnin, ứng dụng này yêu cầu các mẹo tùy chọn. Nhưng không giống như Earnin, nó tính phí thành viên $ 1 hàng tháng.