Cho vay cá nhân so với thẻ tín dụng: Điều gì khác biệt?

Cho vay cá nhân với việc cho vay bằng thẻ tín dụng có điểm gì khác biệt? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số kiến thức về cho vay cá nhân và thẻ tín dụng.

Các khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng đều cung cấp các cách để vay vốn và có nhiều điều khoản tín dụng tiêu chuẩn giống nhau. Trong cả hai thỏa thuận cho vay và thẻ tín dụng, bạn thường sẽ tìm thấy các khoản tiền được cung cấp từ người cho vay với một mức lãi suất cụ thể, các khoản thanh toán hàng tháng bao gồm gốc và lãi, phí trễ, yêu cầu bảo lãnh phát hành, giới hạn số tiền,… Việc xử lý sai một trong hai loại tín dụng có thể làm giảm xếp hạng tín dụng của bạn, gây ra vấn đề với các khoản vay, tiếp cận nhà ở tốt và tìm kiếm việc làm.

Nhưng ngoài các thuộc tính tương tự cho vay cá nhân và chia sẻ thẻ tín dụng, còn có những khác biệt chính, chẳng hạn như điều khoản trả nợ. Cho vay cá nhân và thẻ tín dụng có các định nghĩa và sự khác biệt, cùng với một số ưu và nhược điểm của mỗi loại.

Cho vay cá nhân cung cấp vốn vay trong một lần đầu tiên với lãi suất tương đối thấp hơn; số tiền này phải được hoàn trả trong một khoảng thời gian hữu hạn.

Thẻ tín dụng là một loại tín dụng quay vòng cho phép người vay truy cập vào các khoản tiền miễn là tài khoản vẫn ở trạng thái tốt.

Điểm tín dụng là yếu tố chính ảnh hưởng đến phê duyệt và điều khoản cho cả khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng. Bên cạnh đó, thỏa thuận cho vay cá nhân và thẻ tín dụng có thể được cấu trúc với nhiều điều khoản và điều khoản khác nhau.

Điểm tín dụng dựa trên lịch sử tín dụng của một người trong quá khứ, bao gồm mặc định tín dụng, yêu cầu, tài khoản và số dư chưa thanh toán. Mỗi cá nhân được chỉ định một điểm tín dụng dựa trên lịch sử này ảnh hưởng lớn đến cơ hội phê duyệt tín dụng của họ. Nhìn chung, tất cả các yếu tố được xem xét bởi người cho vay cũng có thể ảnh hưởng đến lãi suất mà người vay phải trả và số tiền gốc mà họ được chấp thuận.

Cho vay cá nhân so với thẻ tín dụng: Điều gì khác biệt?

Cả khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng đều có thể không được bảo đảm, điều này cũng có ảnh hưởng đến các điều khoản tín dụng.

Cả việc thanh toán số dư thẻ tín dụng của bạn và trả nợ các khoản vay cá nhân một cách kịp thời có thể giúp xây dựng điểm tín dụng của bạn.