Cho vay cá nhân so với thẻ tín dụng: Sự khác biệt là gì?

Cho vay cá nhân

Tổ chức cho vay cung cấp nhiều lựa chọn trong danh mục cho vay cá nhân có thể ảnh hưởng đến các điều khoản tín dụng. Nhìn chung, sự khác biệt chính giữa khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng là số dư dài hạn. Các khoản vay cá nhân không cung cấp quyền truy cập liên tục vào các quỹ như thẻ tín dụng. Một người đi vay có được một khoản tiền gộp và có khung thời gian hữu hạn để hoàn trả đầy đủ, thông qua các khoản thanh toán theo lịch trình và rút lại khoản vay. Sự sắp xếp này thường đi kèm với lãi suất thấp hơn cho người vay với điểm tín dụng tốt đến cao.

Một khoản vay cá nhân có thể được sử dụng vì nhiều lý do. Một khoản vay không có bảo đảm có thể cung cấp tiền để giúp bạn kinh doanh, hợp nhất nợ thẻ tín dụng, sửa chữa hoặc nâng cấp nhà hoặc cung cấp tài chính để lấp đầy khoảng trống trong thu nhập. Các khoản vay không có bảo đảm không được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp cầm cố từ người vay.

Cho vay cá nhân so với thẻ tín dụng: Sự khác biệt là gì?

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng rơi vào một loại vay khác nhau được gọi là tín dụng quay vòng. Với tài khoản tín dụng quay vòng, người đi vay thường có quyền truy cập liên tục vào các khoản tiền miễn là tài khoản của họ vẫn ở trạng thái tốt. Tài khoản thẻ tín dụng quay vòng cũng có thể đủ điều kiện để tăng hạn mức tín dụng một cách thường xuyên. Lãi suất thường cao hơn các khoản vay cá nhân.

Thẻ tín dụng có thể có nhiều loại và cung cấp rất nhiều tiện lợi. Các thẻ tín dụng tốt nhất có thể bao gồm 0% lãi suất trong thời gian giới thiệu suất, chuyển số dư sẵn có, và phần thưởng. Mặt khác, một số có thể đi kèm với lãi suất phần trăm hàng năm cao kết hợp với phí hàng tháng hoặc hàng năm. Tất cả các thẻ tín dụng thường có thể được sử dụng ở bất cứ nơi nào thanh toán điện tử được chấp nhận.