Hoa Kỳ: công bố tên của một số doanh nghiệp đã nhận được khoản vay theo hình thức PPP

Bộ Tài chính và Quản trị doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ đang có kế hoạch công bố tên của các doanh nghiệp nhận được 150.000 đô la trở lên trong các khoản vay của Chương trình bảo vệ tiền lương, các cơ quan công bố hôm thứ Sáu.

Tại sao điều này quan trọng: Người nộp thuế đã cứu trợ hàng triệu doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm sự giải thoát khỏi đại dịch coronavirus với hàng trăm tỷ đô la cho các khoản vay theo hình thức PPP. Bất kỳ sự thiếu minh bạch nào xung quanh việc tiền đi đâu cũng có thể khiến mọi người có quyền nghi ngờ về việc chương trình hoạt động tốt như thế nào, Dan Primack của Axios đã báo cáo vào tuần trước.

Thông tin chi tiết: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã zip, dữ liệu nhân khẩu học, công việc được hỗ trợ và thông tin phi lợi nhuận sẽ được tiết lộ từ các doanh nghiệp nhận được 150.000 đô la trở lên trong các khoản vay theo hình thức PPP. Những khoản tiền này chiếm khoảng 75% số tiền cho vay.

Số lượng khoản vay chi tiết được tiết lộ, nhưng chính phủ sẽ đưa mỗi khoản vay vào một trong năm loại khác nhau, từ 150.000 đô la đến số tiền cho vay tối đa là 10 triệu đô la, theo từng cơ quan.

Thông tin về các doanh nghiệp nhận được khoản vay dưới 150.000 đô la sẽ được tổng hợp theo mã zip, theo ngành, theo loại hình kinh doanh và theo các danh mục nhân khẩu học khác nhau.

Tuy nhiên, theo Tạp chí Phố Wall cho biết: theo chính sách được công bố vào thứ Sáu, hầu hết những người vay đã tận dụng các khoản vay được tha thứ của người đóng thuế sẽ vẫn chưa được biết đến. Trong số khoảng 4,6 triệu người vay trong chương trình, khoảng 86% đã đưa ra các khoản vay trị giá dưới 150.000 đô la, theo dữ liệu do SBA công bố.

Mọi thông tin cho vay cần được minh bạch