Hợp nhất nợ bằng khoản vay

Phương pháp thông thường để tổng hợp nợ là vay từ ngân hàng, hiệp hội tín dụng hoặc người cho vay trực tuyến. Khoản vay phải đủ lớn để loại bỏ tất cả các khoản nợ không có bảo đảm cùng một lúc.

Khoản vay được trả dần hàng tháng với mức lãi suất mà bạn thương lượng với bên cho vay. Thời gian trả nợ thường là 3-5 năm, nhưng bạn phải trả bao nhiêu tiền lãi mới là yếu tố then chốt.

Tổ chức cho vay sẽ xem xét kỹ điểm tín dụng của bạn khi xác định lãi suất họ tính cho khoản vay hợp nhất nợ. Nếu bạn chậm trả nợ thẻ tín dụng, rất có thể điểm tín dụng của bạn cũng đang giảm.

Nếu lãi suất bạn nhận được cho một khoản vay hợp nhất nợ không thấp hơn lãi suất trung bình mà bạn đã trả trên thẻ tín dụng của mình, thì khoản vay hợp nhất nợ không phù hợp với bạn.

Có những khả năng cho vay thay thế như cho vay mua nhà hoặc vay cá nhân, nhưng đều không hữu ích nếu bạn không thể cải thiện mức lãi suất đang trả hoặc thời gian trả nợ quá dài.

Bạn có thể tổng hợp nợ và giảm các khoản thanh toán hàng tháng mà không cần vay thêm.

Các đại lý tư vấn tín dụng cung cấp chương trình hợp nhất nợ cho tổ chức phi lợi nhuận thông qua chương trình quản lý nợ, chương trình này không yêu cầu người tiêu dùng vay.

Thay vào đó, các cơ quan tư vấn tín dụng phi lợi nhuận làm việc với các công ty thẻ để giảm lãi suất và giảm khoản thanh toán hàng tháng xuống mức có thể chấp nhận được cho người tiêu dùng.

Nếu bạn đã sẵn sàng xoay chuyển cuộc sống tài chính của mình, hợp nhất nợ có thể giúp bạn thực hiện điều đó. Người tiêu dùng gửi một khoản thanh toán hàng tháng cho cơ quan tư vấn tín dụng, sau đó sẽ phân phối tiền cho từng chủ nợ với số tiền đã thỏa thuận. Cơ quan này cũng có thể yêu cầu các công ty thẻ miễn phí trả chậm hoặc phí vượt quá giới hạn.

Tuy nhiên hợp nhất nợ không phải là giải pháp nhanh chóng. Các chương trình quản lý nợ thường mất 3-5 năm để xóa nợ. Nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán, họ có thể thu hồi bất kỳ khoản ưu đãi nào đã được thực hiện đối với lãi suất và khoản thanh toán hàng tháng của bạn.

Hợp nhất nợ bằng khoản vay