Hợp nhất nợ với khoản vay

Phương pháp thông thường để hợp nhất nợ là vay vốn từ ngân hàng, công đoàn tín dụng hoặc người cho vay trực tuyến. Khoản vay phải đủ lớn để loại bỏ tất cả các khoản nợ không có bảo đảm tại một thời điểm.

Khoản vay được hoàn trả thành nhiều lần hàng tháng với lãi suất mà bạn thương lượng với tổ chức cho vay. Thời gian trả nợ thường là 3-5 năm, nhưng chủ yếu là số tiền lãi bạn phải trả.

Tổ chức cho vay sẽ xem xét kỹ điểm tín dụng của bạn khi xác định mức lãi suất mà họ tính cho khoản vay hợp nhất nợ. Nếu bạn đang rơi vào thế yếu khi trả hết nợ thẻ tín dụng, thì rất có thể điểm tín dụng của bạn cũng đang sụt giảm.

Nếu lãi suất bạn nhận được cho khoản vay hợp nhất nợ không thấp hơn lãi suất trung bình bạn đã trả cho thẻ tín dụng của bạn, thì khoản vay hợp nhất nợ sẽ không tốt.

Có những khả năng cho vay thay thế như cho vay vốn chủ sở hữu nhà hoặc cho vay cá nhân, nhưng cũng không giúp ích gì nếu bạn có thể cải thiện mức lãi suất mà bạn phải trả hoặc thời gian trả nợ quá lâu.

Hợp nhất nợ có ưu điểm gì?

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hợp nhất nợ của bạn và giảm các khoản thanh toán hàng tháng của bạn mà không cần vay một khoản vay khác.

Các cơ quan tư vấn tín dụng cung cấp hợp nhất nợ phi lợi nhuận thông qua một chương trình quản lý nợ, điều này không đòi hỏi người tiêu dùng phải vay tiền.

Thay vào đó, các cơ quan tư vấn tín dụng phi lợi nhuận làm việc với các công ty thẻ để giảm lãi suất và hạ khoản thanh toán hàng tháng xuống mức hợp lý cho người tiêu dùng.

Nếu bạn đã sẵn sàng xoay chuyển cuộc sống tài chính của mình, hợp nhất nợ có thể giúp thực hiện điều đó.

Người tiêu dùng gửi một khoản thanh toán hàng tháng cho cơ quan tư vấn tín dụng, sau đó phân phối tiền cho mỗi chủ nợ theo số tiền đã thỏa thuận. Cơ quan này cũng có thể yêu cầu các công ty thẻ từ bỏ các khoản phí trễ hoặc phí vượt quá giới hạn.

Đây không phải là một giải pháp nhanh chóng. Các chương trình quản lý nợ thường mất 3-5 năm để có thể xóa hết nợ.