Khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng: dùng khi nào?

Nếu bạn cần tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc khoản vay cá nhân có thể là lựa chọn phù hợp. Cả hai đều cung cấp số tiền bạn cần khá nhanh chóng. Thật không may, lựa chọn giữa thẻ tín dụng và khoản vay cá nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Thẻ tín dụng so với cho vay cá nhân

Khoản vay cá nhân là khoản vay cố định với khoản thanh toán hàng tháng bằng nhau trong suốt thời gian vay, trong khi thẻ tín dụng được coi là khoản nợ quay vòng; số tiền bạn có thể vay khác nhau tùy thuộc vào số tiền bạn chi tiêu và số tiền bạn trả mỗi tháng.

Khi nào nên sử dụng thẻ tín dụng?

  • Khi bạn chắc chắn có thể thanh toán số dư nhanh chóng và giảm thiểu các khoản thanh toán lãi.
  • Nếu bạn muốn linh hoạt chỉ trả một khoản thanh toán tối thiểu, nhưng có thể muốn trả nhiều hơn mỗi tháng.
  • Nếu bạn không thể đủ điều kiện cho một khoản vay cá nhân.
  • Khi bạn không muốn đặt tài sản thế chấp.
Khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng: dùng khi nào?
Khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng: dùng khi nào?

Khi nào khoản vay cá nhân tốt hơn?

Trong một số trường hợp, khoản vay cá nhân có thể hoạt động tốt hơn thẻ tín dụng. Vì các khoản vay cá nhân có xu hướng cung cấp lãi suất thấp hơn thẻ tín dụng, điều này đặc biệt đúng nếu bạn có tín dụng tốt hoặc xuất sắc.

Sự khác biệt lớn với khoản vay cá nhân là bạn được trả trước một lần thay vì thẻ tín dụng để sử dụng để mua hàng. Với khoản vay cá nhân, bạn cũng sẽ có các khoản thanh toán hàng tháng đều đặn để thực hiện trong suốt thời gian vay, thường là khoảng từ hai đến 10 năm.

Các khoản vay cá nhân có thể không được bảo đảm hoặc được bảo đảm. Với khoản vay không có bảo đảm, bạn không cần phải đặt tài sản thế chấp, trong khi khoản vay cá nhân được bảo đảm đòi hỏi phải có tài sản thế chấp. Một loại khoản vay cá nhân được bảo đảm, một khoản tín dụng vốn chủ sở hữu nhà, cho phép bạn vay tiền so với vốn chủ sở hữu trong nhà của bạn và sử dụng nhà của bạn làm tài sản thế chấp. Với sản phẩm cho vay này, tiền lãi bạn phải trả có khả năng được khấu trừ thuế.

Khi nào nên sử dụng khoản vay cá nhân?

  • Khi bạn cần hai đến 10 năm để trả lại số tiền bạn đã vay.
  • Khi tín dụng của bạn đủ tốt để đủ điều kiện hưởng lãi suất thấp.
  • Khi bạn cần hợp nhất nợ lãi suất cao và không thể đủ điều kiện nhận thẻ tín dụng APR 0%.