Làm cách nào để yêu cầu trì hoãn hoặc miễn khoản thế chấp?

Thông thường, để yêu cầu trì hoãn khoản hoặc miễn thế chấp của bạn, bạn cần liên hệ với người cho vay thế chấp càng sớm càng tốt. Bạn cần giải thích bản chất của khó khăn của bạn và sẵn sàng nói về số tiền bạn có thể trả mỗi tháng.

Một số người cho vay đang cung cấp các hình thức cứu trợ khác nhau cho các chủ nhà bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus. Để tìm hiểu những gì mà công ty phát hành thế chấp của bạn có thể cung cấp ngay bây giờ và để xem những tài nguyên nào khác mà bạn có thể đủ điều kiện, hãy xem tham khảo các yêu cầu hoãn thế chấp. Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi xem các nguyên tắc mà nhân viên dịch vụ cho vay tuân theo khi nhận cuộc gọi về các tùy chọn COVID-19 forbearance.

Việc xin trì hoãn và miễn thanh toán ảnh hưởng đến tín dụng như thế nào?

Khi nói đến các khoản vay dành cho sinh viên, cả hoãn và miễn thanh toán đều có ảnh hưởng trung lập đến tín dụng của bạn. Chìa khóa là phải chủ động – liên hệ với người cho vay của bạn ngay khi bạn nghĩ rằng bạn cần trợ giúp – và đảm bảo rằng bạn hiểu và tuân theo tất cả các điều khoản.

Nhưng với các khoản thế chấp, việc trì hoãn hoặc bỏ thanh toán có thể được báo cáo cho các văn phòng tín dụng tiêu dùng lớn. Trong những trường hợp đó, việc hoãn hoặc hoãn sẽ hiển thị trên báo cáo tín dụng của bạn, vì vậy người cho vay có thể cân nhắc khi quyết định có cấp tín dụng cho bạn hay không – ngay cả khi bạn đã tuân thủ tất cả các điều khoản của người cho vay như đã thỏa thuận.

Việc hoãn thế chấp trên báo cáo tín dụng của bạn có đáng không?

Nếu việc thanh toán bị gián đoạn khiến bạn có thời gian để đứng vững và tránh mất tài sản thế chấp, bạn có thể quyết định câu trả lời là có. Giải pháp thay thế có thể là tịch thu tài sản, nghĩa là mất nhà và khoản đầu tư của bạn và một dấu tích tiêu cực trên các báo cáo tín dụng của bạn.

Hiểu tất cả các yếu tố liên quan là chìa khóa để đưa ra lựa chọn của bạn trong một tình huống cực kỳ khó khăn. Một số người cho vay gần đây đã triển khai các chương trình hoãn và miễn dịch rộng rãi hơn để đối phó với đại dịch coronavirus, vì vậy bạn sẽ cầb kiểm tra các chi tiết đó – bao gồm cả cách nó có thể ảnh hưởng đến báo cáo tín dụng của bạn.

Làm cách nào để yêu cầu trì hoãn hoặc miễn khoản thế chấp