Những điều bạn cần biết về khoản vay cá nhân Wells Fargo (phần 2)

Thanh toán trực tiếp để hợp nhất nợ

Nếu bạn muốn sử dụng một khoản vay cá nhân để trả nợ thẻ tín dụng hoặc hợp nhất các khoản nợ khác, Wells Fargo cung cấp cho bạn tùy chọn yêu cầu nó thanh toán trực tiếp cho các chủ nợ của bạn khi bạn nộp đơn. Nếu bạn được Wells Fargo chấp thuận cho vay cá nhân, bạn cũng có thể chọn gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình để tự thanh toán các hóa đơn.

Áp dụng với khách hàng của Wells Fargo

Wells Fargo chỉ cho phép khách hàng hiện tại đăng ký các khoản vay cá nhân và các hạn mức tín dụng cụ thể khác. Nếu bạn chưa phải là khách hàng của họ, bạn sẽ cần phải đăng ký để được xem xét cho một khoản vay cá nhân.

Tin tức cho vay

Không có yêu cầu tín dụng mềm

Nếu bạn đã từng tìm hiểu về các lựa chọn cho vay cá nhân, bạn có thể đã thấy các trang web cho vay cung cấp để hiển thị cho bạn lãi suất ước tính. Bạn hoàn toàn bạn có thể đủ điều kiện mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Đó được gọi là truy vấn tín dụng mềm, là khi một người hoặc công ty kiểm tra tín dụng của bạn như một phần của quá trình kiểm tra lý lịch.

Tại Wells Fargo, đó không phải là một phần trong quy trình đăng ký. Thay vào đó, công ty cho vay này cung cấp một máy tính tỷ giá và thanh toán cho phép bạn ước tính tỷ giá của riêng mình. Tuy nhiên Wells Fargo chỉ cung cấp cho bạn một phạm vi, có thể dao động khá lớn. Để biết tỷ lệ chính xác của bạn sẽ là bao nhiêu cho khoản vay cá nhân Wells Fargo, bạn sẽ cần phải hoàn thành đơn đăng ký chính thức, yêu cầu điều tra tín dụng khó và có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.