Thẻ tín dụng và các khoản vay

Thẻ tín dụng

Một thẻ tín dụng là một cách để vay tiền mà bạn trả mỗi tháng. Bạn thường bị tính lãi khi vay số tiền này, nhưng một số công ty thẻ tín dụng và người cho vay khuyến khích thời gian không lãi suất. Điểm tín dụng và xếp hạng của bạn có thể xác định loại tín dụng bạn có thể đăng ký.

Thẻ tín dụng cũng có thể đi kèm với nhiều lợi ích khác nhau. Ví dụ: họ cung cấp bảo vệ cho các giao dịch mua được thực hiện bằng thẻ và một số thẻ có tùy chọn hợp nhất mọi khoản nợ khác thành một khoản thanh toán duy nhất.

Thẻ tín dụng

Vốn chủ sở hữu nhà

Một khoản vay mua nhà tương tự như một khoản thế chấp ở chỗ vốn chủ sở hữu trong ngôi nhà của bạn được sử dụng làm tài sản đảm bảo hoặc thế chấp cho khoản vay. Chúng thường được gọi là thế chấp thứ hai. Vốn chủ sở hữu là giá trị thị trường hiện tại của tài sản trừ đi các khoản thanh toán thế chấp còn lại của bạn.

Các điều khoản thường yêu cầu lịch sử tín dụng tốt đến xuất sắc, và bản thân khoản vay thường bao gồm lãi suất cố định và thời hạn trả nợ đã định.

Cho vay mua xe

  • Thuê mua – Ở đây khoản vay được đảm bảo bằng chiếc xe, có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó trong khi trả góp hàng tháng, nhưng bạn không sở hữu chiếc xe cho đến lần thanh toán cuối cùng. Nếu bạn bỏ lỡ bất kỳ khoản thanh toán nào thì chiếc xe có thể bị thu hồi. Một số kế hoạch thuê mua có thể yêu cầu đặt cọc và phần còn lại của chi phí sẽ được chi trả hàng tháng.
  • Kế hoạch Hợp đồng Cá nhân – Một PCP cũng có thể yêu cầu một khoản tiền đặt cọc, và khi kết thúc thỏa thuận, bạn có thể trả một khoản tiền một lần để sở hữu chiếc xe, trả lại chiếc xe hoặc đổi lấy một chiếc xe khác. Vì bạn chưa bao giờ sở hữu chiếc xe trong thời gian giao dịch, bạn sẽ không thể sửa đổi hoặc bán nó, và bạn phải tuân theo giới hạn quãng đường đi được.
  • Hợp đồng thuê – Hợp đồng thuê bao gồm việc trả một số tiền cố định hàng tháng để sử dụng xe trong một quãng đường đã thỏa thuận, và kết thúc bằng việc bạn trả lại xe. Chi phí hàng tháng thường bao gồm bảo dưỡng, và số tiền sẽ tùy thuộc vào loại xe.