Ưu và nhược điểm của các loại cho vay sinh viên tại Mỹ? (phần 1)

Cho vay trực tiếp trợ cấp

Các khoản vay liên bang này có lãi suất cố định và chính phủ trả lãi cho bạn khi bạn ở trường. Bạn phải thể hiện nhu cầu tài chính.

Ưu điểm:

 • Lãi suất được cố định.
 • Tiền lãi có thể được trả cho đến khi bạn tốt nghiệp.
 • Lịch sử tín dụng không phải là một yếu tố quan trọng.
 • Thời gian gia hạn hoàn trả sau khi tốt nghiệp là sáu tháng.

Nhược điểm:

 • Giới hạn nghiêm ngặt về số tiền bạn có thể vay ($ 3.500- $ 5.500 mỗi năm).
 • Sinh viên phải chứng minh nhu cầu tài chính.
 • Không có sẵn cho sinh viên tốt nghiệp.
 • 069% phí nguồn gốc được lấy ra cho mỗi lần giải ngân.

Cho vay Perkins

Các trường cao đẳng có các gói hỗ trợ cho sinh viên vay tiền liên bang để trả tiền học.

Ưu điểm:

 • Có sẵn cho sinh viên đại học và sau đại học.
 • Không có phí xuất xứ.
 • Lãi suất cố định ở mức 5%.
 • Tiền lãi được trả cho đến khi bạn tốt nghiệp.
 • Thời gian gia hạn hoàn trả sau khi tốt nghiệp là chín tháng.
 • Có thể có tới 100% khoản vay được sử dụng cho dịch vụ là giáo viên toán, khoa học, ngoại ngữ hoặc giáo dục đặc biệt, lính cứu hỏa, cảnh sát, y tá.

Nhược điểm:

 • Không phải tất cả các trường đều tham gia Chương trình Perkins.
 • Chỉ dành cho sinh viên có nhu cầu tài chính đặc biệt.
 • Số tiền nhận được tùy thuộc vào số tiền vay của Perkins mà trường bạn có sẵn (người nhận đủ điều kiện có thể không nhận được tiền vay nếu hết tiền).

Cho vay trực tiếp không trợ cấp

Mặc dù những khoản này cũng có một mức lãi suất cố định, bạn có trách nhiệm trả lại tất cả tiền lãi tích lũy khi còn đi học.

Ưu điểm:

 • Bạn không cần phải chứng minh nhu cầu tài chính.
 • Lãi suất cố định trong năm 2017-2018 là 4,45% cho sinh viên đại học và 6% cho sinh viên sau đại học.
 • Lịch sử tín dụng không phải là một yếu tố quan trọng

Nhược điểm:

 • Bạn có trách nhiệm trả lãi trong suốt thời gian vay.
 • Nếu bạn không trả lãi khi còn đi học, trong thời gian gia hạn và thời gian hoãn hoặc hoãn, tiền lãi sẽ được cộng dồn và được cộng vào số tiền vay ban đầu.
 • 069% phí nguồn gốc được lấy ra cho mỗi lần giải ngân.
Có nhiều khoản vay sinh viên khác nhau